top of page

PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH

Liên lạc

Lệ phí

Vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi để tìm hiểu về phí của tôi. Do đại dịch, tôi cung cấp các phiên âm thanh và video. Liên hệ với tôi ngay bây giờ để được tư vấn miễn phí.

Hủy bỏ

Tôi có chính sách hủy 24 giờ. Vui lòng cung cấp tối thiểu 24 giờ thông báo để sắp xếp lại hoặc hủy bỏ để tránh chi phí của một phiên đầy đủ.

Thanh toán

Tôi lấy thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và / hoặc PayPal làm hình thức thanh toán đúng hạn tại thời điểm dịch vụ.

Mọi khoản thanh toán quá hạn sẽ được tính trực tiếp vào thẻ của bạn.

bottom of page